Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: Shutterstock och privat

Foto: Shutterstock och privat

Släpp in unga på bostadsmarknaden

Budgetarna har för klena summor och saknar även förståelse för ungas situation på bostadsmarknaden. Det sätter käppar i hjulet för den progressiva utveckling våra unga förtjänar, skriver Marcus Karlén, vice förbundsordförande för Jagvillhabostad.nu, samt socialdemokrat.

Socialdemokraterna presenterar i sin budgetmotion:

– Riktade, statliga byggstimulanser till mindre orter med stora industrietableringar samt till ungdoms- och studentbostäder,

– Statliga byggkrediter som både minskar investeringskostnaden och sänker den finansiella risken för byggherrar,

– Energieffektivisering av flerbostadshus för att genomföra klimatomställningen för att skapa ett större oberoende från den volatila energisektorn och sänka hushållens boendeutgifter.

Vi välkomnar förslagen och attityden till att den övergripande lösningen för bostadspolitiken är en aktiv och social bostadspolitik. Förslagen visar att bostadspolitiken är angelägen för flera politikområden, exempelvis för utbildningssektorn, konkurrenskraften och i den gröna omställningen.

Samtidigt behöver de budgeterade summorna skalas upp för att möta volymbehovet. För att främja vår kunskapsnation och den högre utbildningen krävs fler studentbostäder med rimlig hyresnivå. Och för industrietableringarna i norr inom den gröna omställningen krävs både kreativa och omfattande förslag för att möta befolkningsökningen.

Till vår förvåning och missnöje är startlån för unga ett förslag som drivs av flera partier och nu senast av Socialdemokraterna. Startlån för unga är ett förslag som våra medlemmar inte vill ha trots ett reformnamn som kan låta tilltalande.Startlån för unga brister eftersom:

– Efterfrågan på bostäder skulle öka kraftigt och plötsligt vilket medför ökade bostadspriser för hela bostadsmarknaden som resulterar i större skillnader mellan de unga som är inne på bostadsmarknaden och unga som står utanför,

– Förslaget från utredningen gynnar enbart en grupp av unga och bostadspolitiken behöver tillgodose allas behov och särskilt inte exkludera möjligheten till en bostad i ett redan ansträngt läge,

– Sveriges skuldsättning är tredje störst i EU och varken unga eller bostadsmarknaden gynnas av en belåningsgrad på 95 procent och där en liten prisnedgång på fem procent innebär en fullständig belåning för en målgrupp som både är ny på bostads- och arbetsmarknaden,

– Förslaget innebär inte fler bostäder, vilket är grundproblematiken.

Vi ser med förhoppning på ett omtag i startlånsfrågan och välkomnar samtliga partier att bjuda in oss i framtagandet av framtidens bostadspolitik som unga faktiskt efterfrågar och behöver.

Regeringens bostadspolitik ekar tomt vilket i praktiken enbart innebär en förhoppning om att någon annan kommer lösa det politiska problem som bostadsmarknaden är för våra unga. Marknaden har ännu inte uppvisat handlingskraft för att ta ansvar för ungas situation på bostadsmarknaden och tar inte heller ansvar för de följder en dysfunktionell bostadsmarknad innebär likt för integrationen, arbetsmarknaden eller klimatomställningen.

Ett välkommet förslag som regeringens budget innehåller är en klimat- och resurssmart lokalomvandlingsbonus för kommuner som skapar önskvärda bostäder av outnyttjade kontor. Men att avsätta enbart 70 miljoner kronor för reformen är en underfinansiering. Utslaget per kommun eller ombyggnation är budgeteringen minimal och om vi vill skapa en verklig förändring måste ambitionsnivån öka.

Idag kännetecknas ungas situation på bostadsmarknaden av bostadsbrist i 180 av landets 290 kommuner, höga hyror och priser samt en otrygg andrahandsmarknad. Bostadsmarknaden påverkar därför ungas livsvillkor, geografiska rörlighet och i slutändan framtidstro. Sverige har hanterat bostadsmarknadens problem för unga tidigare och med hjälp av en social bostadspolitik förankrad hos oss unga kan vi göra det igen.

Marcus Karlén, vice förbundsordförande för jagvillhabostad.nu

  • Marcus Karlén Vice förbundsordförande för jagvillhabostad.nu och socialdemokrat

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.