Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: privat och Emil Nordfjell, SSU

Foto: privat och Emil Nordfjell, SSU

Välfärdskrisen är ditt ansvar, Kristersson

När vår sjukvård är i ett skriande behov av fler kollegor väljer regeringen att prioritera dyr symbolpolitik och skattesänkningar för höginkomsttagare, skriver Edvina Palmcrantz, ekonomisk-politisk talesperson för SSU, Samuel Ablahad och Alexander Winge, ordförande för SSU Sörmland respektive SSU Östergötland.

I september presenterade finansminister Elisabeth Svantesson regeringens budgetproposition, där det bland annat konstaterades att “historiska tillskott” till välfärden görs. Historiska tillskott på totalt 16 miljarder kronor som kommer lämna Sveriges kommuner och regioner med ett förväntat underskott på 12 miljarder kronor.

Redan i förra årets proposition lade regeringen fram en prognos om minskade statsbidrag varje år av mandatperioden förutom 2024. I den budgetproposition som presenterades i september valde regeringen att lappa och laga med ett välbehövligt, om än otillräckligt, tillskott. Men det våra kommuner och regioner behöver är långsiktighet - inte en regering som tar fram plånboken först när det börjar blåsa.

17 av 21 regioner budgeterade med underskott för 2023. Konsekvenserna blir nu tydliga runt om i landet.

I Region Sörmland anmäldes i september ett varsel på 700 medarbetare, och senare ett anställningsstopp. Åtgärder som vidtogs med syfte att minska kostnaderna med en halv miljard kronor under nästa år, samtidigt som fler kostnadsreducerande åtgärder ska vidtas under resten av mandatperioden. I Region Östergötland har hälso- och sjukvården fått uppdraget att minska personalkostnaderna med 600 miljoner kronor. Det motsvarar cirka 600 tjänster inom sjukvården. I Region Skåne åberopar styret synnerliga skäl för att kunna presentera en budget med 4 miljarder kronor i underskott.

Rapporterna om lokala nedskärningar, ohållbara arbetsmiljöer och personalbrist som avlöser varandra kan, trots finansminister Svantessons upprepningar om svåra ekonomiska tider, inte enbart förklaras av en orolig samhällsekonomi. Det är politiska beslut som har lett till den här situationen. Det är också politiska beslut som kan ta oss ur den.

För 20 år sedan finansierade staten varannan krona som fanns i kommunernas kassor. I dag finansierar man var tredje. När regeringen nu aviserat att man sänker statsbidragen tre av fyra år under den prognostiserade perioden innebär det att kommuner och regioner kommer att stå med samma välfärdsbehov, men med en smalare budget. Det enda verktyget som finns tillgängligt för våra kommun- och regionpolitiker är den platta kommunal- och regionskatten, som med en höjning slår hårdast mot dem som redan räknar varje krona för att få hushållsekonomin att gå ihop.

Socialdemokraterna har föreslagit att statsbidragen ska värdesäkras. Det innebär att man skulle räkna upp stödet till kommuner och regioner med sektorns pris- och löneökningar samt demografiutveckling. För innevarande år hade en sådan reform inneburit 11 miljarder i ökade generella statsbidrag. Förslaget skulle inte bara ge kommuner och regioner ett välkommet tillskott, utan också innebära långsiktiga förutsättningar för planering. Därtill vill Socialdemokraterna, utöver regeringens tillskott, skjuta till 6 miljarder till sjukvården.

Samtidigt som våra kommuner och regioner går på knäna stoltserar SD-regeringen med att Sverige nästa år kommer ha det lägsta skattetrycket sedan 1975. Man väljer att avskaffa skatten på plastpåsar, vilket kostar staten 650 miljoner kronor per år. Man sänker skatten på drivmedel, vilket kostar staten sammanlagt 6,48 miljarder kronor, samtidigt som man inte kan garantera en betydande sänkning på priset vid pump. Man sänker skatten mest för de som tjänar mest till en kostnad av 11 miljarder kronor.

När vår sjukvård är i ett skriande behov av fler kollegor väljer regeringen att prioritera dyr symbolpolitik och skattesänkningar för höginkomsttagare. Det är inte bara beklagligt, utan rakt av skamligt. Välfärdens resurser behöver värdesäkras, så att sjukvården, skolan och omsorgen kan stå stark även i tuffare tider.

Edvina Palmcrantz, ekonomisk-politisk talesperson för SSU
Samuel Ablahad, distriktsordförande för SSU Sörmland
Alexander Winge, distriktsordförande för SSU Östergötland

  • Edvina Palmcrantz Ekonomisk-politisk talesperson för SSU
  • Alexander Winge Ordförande för SSU Östergötland
  • Samuel Ablahad Ordförande för SSU Sörmland

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.