Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: privat

Foto: privat

Låt oss satsa på den riktiga feminismen

SD:s enkla och dåliga svar är att sätta grupper mot varandra. Låt oss istället satsa på den riktiga feminismen – den som gäller både flickor och pojkar, skriver Anisha Ullah och Sofie Damberg, facklig ledare respektive jämställdhetsansvarig för SSU Stockholms Län.

Året är 1924. Vardagen är tung och längtan efter ett bättre samhälle är stor. Den svenska socialdemokratins förfäder blickar fram på den potential som vilar i partiet, de reformer som skall komma att bygga välfärdsstaten Sverige. De ser samhällsproblemen men ler ändock för de har redan hunnit göra så mycket för landet. Arbetarna har sin plats i parlamentet och numera även kvinnorna. De drömmer 100 år fram, hur ser Svearike ut år 2023 – har socialdemokratin uppnått frihet, jämlikhet och solidaritet?

Året har precis börjat, vi bevittnar klimatkatastrofer och krig. I Sverige ökar ojämlikheten, inflationen är fortsatt stor, och varje dag väcks vi av nya skjutningar på nyheterna. Vi kan inte ens trösta oss med att landet blir mer jämställt – för första gången på femton år går kvinnors löner bakåt. Kvinnor är fortsatt överrepresenterade vad gäller psykisk ohälsa, långtidssjukskrivningar och låga pensioner. Feminismens roll är ännu inte över och det vet vi alla. Män begår självmord i större utsträckning än kvinnor, pojkar klarar inte av skolan och nästan allt våld begås av män oavsett offer.

Behovet av feminism är alltså inte förbi, men vad kan göras mer än att erkänna problemen? Vi kan börja med att stoppa den interna trenden inom vårt parti som målar upp kvinnor som mäns förövare. Plötsligt är det dåligt att kvinnojourer får pengar, plötsligt ser vi inte att 62 % av självmordsförsöken (dvs ~5000 fall) årligen görs av kvinnor och plötsligt är flickskolan problembeskrivningen för den segregerade och ojämlika skolan, där det i själva verket är såväl flickor som pojkar som faller offer. Plötsligt skyller vi partiets motgångar på den feminism vi en gång var så stolta över.

Låt oss förklara begreppet feminism. Vår feminism erkänner de ojämlikheter som råder mellan könen och syftar till att bekämpa dem. Att på politisk väg minimera strukturella ordningar som förstärker särbehandling, men även att det privata är politiskt – alltså våld i nära relation, våldtäkt, prostitution och inte minst psykisk ohälsa. Vi som parti har gjort mycket för att öka jämställdheten, nyligen var vi först med att bedriva feministisk utrikespolitik som numera anammats av flera stormakter internationellt. Feminismens innebörd kan av samhället feltolkats, men låt oss inte åtgärda denna desinformation genom att förstärka okunskapen och backa från våra centrala ståndpunkter.

Män begår majoriteten av självmorden, pojkar klarar inte skolan och majoriteten av det dödliga våldets offer är män. Kvinnor diagnostiseras inte med NPF-diagnoser som barn, var tredje kvinna har blivit sexuellt trakasserad och kvinnor är fattiga. Bristen på jämställdhet är inte ensidigt förödande, det är en pest som ger sig på allt den kommer åt.

SSU försöker nå ut till en målgrupp som gick förlorad en tid tillbaka, unga män på landsbygden eller i arbetaryrken, men möjligen på bekostnad av unga kvinnor. För faktum är att kommunikation riktad till denna målgrupp kommer att skrämma bort kvinnliga väljare. Vår organisation är en produkt av samhället och speglar därmed samhället. Det är just därför vi måste uppmärksamma när vi tar steg i fel riktning. Vi stoltserar ofta med att vår partitillhörighet rymmer två bollar i luften samtidigt, låt den göra det nu också. Låt oss fortsätta lyfta de problem som kvinnor möter i sin vardag och samtidigt belysa sexismens och machokulturens strukturella missgynnande av män.

Vi har tappat en generation av pojkar som ytterhögern lyckats vinna över. Det är viktigt att förstå den största bakomliggande faktorn till varför Sverigedemokraterna är ett alternativ för dessa pojkar. De har haft svar på frågor som vårt parti inte talat om i lika hög utsträckning – migrationen, integrationen och segregationen och även energifrågan. Det är bra och viktigt att vi som parti nu lägger om politiken och tar tag i dessa frågor. SD:s enkla och dåliga svar som tyvärr fått gehör är som vanligt att sätta grupper mot varandra, låt oss inte falla djupare ner i detta hål.

Låt oss satsa på den riktiga feminismen – feminismen som gäller både flickor och pojkar, som ser till att skolan, resten av välfärden och hela samhället är till för alla. Låt oss satsa på politik som gör skillnad, utan att sätta unga grupper mot varandra baserat på kön.

Året är 2024, vi kämpar för att Sverige ska bli mer som Sverige, samhällsanalysgruppen för unga pratar om flickskolan, Frihet förminskar Ulf Kristerssons satsningar på kvinnor och feminismen ställs som motsats för unga män. Vi ser på socialdemokratins nutid något oroande men vet att vi en dag kommer uppnå de tre fantastiska ledorden, om vi prioriterar rätt.

Anisha Ullah, facklig ledarer för SSU Stockholms Län
Sofie Damberg, jämställdhetsansvarig för SSU Stockholms Län

  • Anisha Ullah Facklig ledare för SSU Stockholms Län
  • Sofie Damberg Jämställdhetsansvarig för SSU Stockholms Län

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.