Den socialdemokratiska opinionsportalen

Kärnkraft kan rädda jobben och välfärden

Kärnkraft kan rädda välfärden. Foto: Natali Mis/Shutterstock

Våga tro på kärnkraften, S!

Ska Sverige klara klimatomställningen behövs mer kärnkraft. Inte mindre.

Sverige har gjort en av världens snabbaste välfärdsresor. Från 1880 till 1930 lyckades Sverige industrialisera sig i rekordtakt. Man hade fått kunskap om hur man kunde använda vattenkraft för att producera el och man använde el för att effektivisera storskalig gruvdrift och pappersbruk. Kombinationen av stora satsningar på ingenjörsutbildning, naturvetenskaplig forskning samt tillgång till rikligt med energi och råvaror gjorde att Sverige inte bara blev en råvarudepå utan att man förädlade skog och malm till exportprodukter, varvid man kunde sysselsätta stora delar av befolkningen.

Vikten av ny kunskap och tillgången till stora mängder billig energi var stor redan på den tiden, men har bara blivit större med åren. Idag är de essentiella för att kunna driva ett modernt samhälle med sjukhus, universitet, industrier och ett effektivt jordbruk. Det är genom tankekraft som vi förädlar råvaror och energi till välfärd.

många miljöproblem har minskat genom mänskliga insatser

KlimatIndustrialiseringen ledde även till stora miljöproblem. Miljö- och hälsofarliga utsläpp i luft, mark och hav, utrotning av arter och sedermera klimatförändringar är alla resultat av den ökade mänskliga aktiviteten. Men många miljöproblem har minskat genom mänskliga insatser. Genom miljökamp och lagstiftning har vi fått bort freoner ur kylskåp och återställt ozonhålet, man kan fiska i Strömmen och många andra vattendrag igen efter att regelverk har skärpts och sanering utförts. Blyutsläppen i Sverige har minskat med 95 procent sedan det tidiga 90-talets blyförbud i bensin.

Man kan också ställa sig frågan om det hade varit bättre att inte ha denna miljöförstöring genom industrialisering. Det är nämligen inte säkert. Människans fotavtryck var stort även innan dess. Vi behövde plöja djupt i åkrarna för att få upp så mycket mineraler det gick till jordbruket, och varenda plätt behövdes odlas upp för att förse oss med mat på grund av ineffektiviteten, och trots det flyttade folk till USA för att Sverige inte kunde föda alla. Vi hade gruvdrift innan industrialiseringen som avskogade halva Sverige till kolmilor. Det fanns inga kunskaper om de tungmetaller som kom med upp i gruvdriften, så de lakade ur lite överallt.

Idag står vi där igen. Vi har klimatproblem som måste lösas, inte genom avveckling eller nedväxt, utan genom en modernisering.

Sverige gjorde en fantastisk dekarbonisering av elproduktionen under Palmes tid, då vi byggde våra 12 kärnkraftsreaktorer.

Sverige gjorde en fantastisk dekarbonisering av elproduktionen under Palmes tid, då vi byggde våra 12 kärnkraftsreaktorer. Det var ren, pålitlig kraft som höll igång Sveriges industri utan utsläpp. En kraftproduktion där en av de stora insatsvarorna är mänsklig tankekraft.

Kärnkraften var och är en central beståndsdel i en exportindustri som finansierar våra skolor, våra sjukhus och våra äldreboenden. Men vi dekarboniserade inte de resterande klimatutsläppen såsom transporter, fast vi vet hur vi ska göra det genom elektrifiering och elektrobränslen. Den uppgiften har vi kvar nu. Det är bara det att den kommer att kräva både mycket välutbildad arbetskraft och framför allt stora mängder fossilfri energi. Så mycket att många inte verkar tro att vi kommer att klara av klimatomställningen. Energimyndighetens senaste utblick Länk till annan webbplats. räknar inte ens med att vi ska bli koldioxidfria 2050. Sverige har dock goda möjligheter att lyckas, det visar provprojekt som fossilfritt stål, fossilfri cement och fossilfria flytande bränslen.

Men det kräver som sagt en hel del ren el. Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har räknat ut Länk till annan webbplats. hur mycket el vi behöver för att bli fossilfria på riktigt. Två kärnkraftsreaktorer för att klara flyget. Fem reaktorer för att kunna producera plaster och liknande till industrin. Fem reaktorer för att kunna producera el och bränsle till fordonstransport som består både av elbilar och förbränningsbilar (drivna av bioeller elektrobränslen). Ingen som gör en någorlunda realistisk kalkyl tror att vi kan klara detta med enbart väderberoende kraft.

Ett nytt, modernt välfärdssamhälle, byggt på kunskap och energi.

Från 1972 till 1985 byggde vi 12 kärnreaktorer i Sverige. Vi kan göra det igen. Vi kan bli världsledande i fossilfri plast, fossilfri el och fossilfria bränslen. Ett industriprojekt utan dess like. Ett nytt, modernt välfärdssamhälle, byggt på kunskap och energi.

  • Take Aanstoot Fritidspolitiker (MP) och ordförande för Svenska Ekomodernisterna.
  • Jessica Eek Gruppledare (V) i Linköping och styrelseledamot för Svenska Ekomodernisterna.

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.