Den socialdemokratiska opinionsportalen

Lisa/Eskil

Foto: Emil Nordfjell SSU, privat

SSU har visst drivit på bostadspolitiken, Eskil Carlström

Det jag inte uppskattar är när våra ledare offentligt sprider en felaktig bild av SSU-förbundet, och helt friskriver sig från sitt egna ansvar, skriver SSU:s förbundsordförande Lisa Nåbo i en replik till Eskil Carlström, ordförande för SSU Jönköping.

Den nationalkonservativa högerregeringens bostadspolitik är ett fullständigt haveri. Så långt delar jag bilden som återges av Eskil Carlström. Tyvärr upphör vår samsyn när Eskil, som är ordförande för SSU Jönköpings län, i inledningen hävdar att SSU inte gör något utan bara ser på. Det är nämligen inte sant.

Efter valet var vi måna om att möjliggöra för våra medlemmar att kanalisera sitt engagemang genom SSU, och få möjligheten att påverka vad hela förbundet skulle fokusera på. Alla medlemmar fick chansen att skicka in sina idéer om vilken kampanj vi skulle ha under december månad då vi senast hade en organiserad utåtriktad kampanj. Det hade varit ett ypperligt tillfälle för SSU Jönköpings län att diskutera frågan i styrelsen eller på ett medlemsmöte för att därefter skicka in sina förslag. Exempelvis en kampanj om bostadspolitik.

Vi valde ut tre idéer på kampanjer och i dialog med de som skickat in förslagen bearbetade vi deras idéer till konkreta kampanjer. Ett av förslagen handlade just om den ojämlika bostadspolitiken i Sverige. Sedan fick alla medlemmar vara med och rösta fram vilket förslag som faktiskt skulle bli förbundets nationella kampanj. Nästan 500 medlemmar deltog i omröstningen och vinnaren blev just den om bostäder.

På kort tid ordnade vi så att alla distrikt fick material för att kunna kampanja på temat, och vi anordnade ett lotteri för att vinna presentkort på IKEA för att kunna köpa sina första möbler. Ett lotteri precis som bostadsmarknaden blivit, där vilka föräldrar man har avgör möjligheten att få en egen bostad. Vi var ute på skolor runt om i landet för att prata om bostadspolitiken. Många höll med oss och många valde att gå med i SSU.

Vi på SSU-förbundet har tyvärr väldigt lite direkt makt över bostadspolitiken. Det är kommunen som bestämmer vad som byggs, och det är politikerna i regering och riksdag som avgör de ekonomiska och juridiska förutsättningarna. Med vetskap om detta drev SSU flera förslag på socialdemokraternas partikongress 2021 för att en socialdemokratisk regering skulle underlätta för fler billiga hyresrätter.

Vi krävde ett mer omfattande statligt investeringsstöd och statliga kreditgarantier för att bygga hyresrätter med låga hyror. Vi föreslog en bostadsgaranti för unga och förtur i bostadskön. Vi krävde ett statligt bostadsbolag som skulle kunna ta ett långsiktigt ansvar för bostadsförsörjningen i kommuner där marknadens intresse är svalt och där det saknas en stark allmännytta.

På partikongressen fick vi tyvärr inte särskilt mycket gehör av ombuden och partistyrelsen. SSU slutade dock inte driva frågorna som en del av vad vi ansåg bör vara Socialdemokraternas vallöftespaket och tillslut blev vårt förslag om ett statligt byggbolag även Socialdemokraternas politik, samt ett vallöfte. Socialdemokraterna gick även till val på att återinföra det statliga investeringsstödet för byggande av hyresrätter med låga hyror. Att SSU legat på har spelat roll. Tyvärr för Sveriges unga vann Socialdemokraterna inte valet och regeringsmakten.

SSU:s engagemang för en mer jämlik bostadspolitik går inte att ta miste på. Vi önskar nu att den socialdemokratiska partiledningen växlar upp sitt engagemang i frågan. Vi tror att det finns mycket att vinna på att göra bostadspolitiken till en konfliktfråga i valet 2026. Att SSU nationellt är redo att bidra till det går inte att ifrågasätta. Jag kan lova medlemmarna att det inte finns en enda ledamot av partistyrelse eller verkställande utskott som inte hört vilken bostadspolitik SSU kräver. Förhoppningsvis finns även engagemanget lokalt både hos partiet och SSU. För det är vad som krävs om vi ska få till en förändring.

Avslutningsvis vill jag kommentera slutklämmen på Eskil Carlströms debattartikel. Att det i brist på engagemang från förbundet inte skulle finnas annat göra än att ligga i soffan ifrågasätta meningen med SSU-kongressen. Det är en tråkig syn på SSU, som delar samma inställning som jag sett i flera debattinlägg på Folkhemmet opinion den senaste tiden.

SSU är betydligt mer än bara förbundsledningen och förbundskansliet. SSU är medlemmar som på alla nivåer kämpar för ett mer rättvist samhälle. Jag blir stolt när jag ser SSUare ta fighten i talarstolarna på kommunfullmäktige, stångas med partister, mot högern på debattsidorna, med sina vänner i skolan. Det ska vi fortsätta med och bli fler som gör.

SSU:s verksamhet sker i grunden på lokal nivå i klubbar och samordnas av distrikten som har ansvar för genomförandet av studier. I och med omfattande och snabba generationsskiften har förbundet axlat ett större ansvar under de senaste två åren. Men det förutsätter att SSU har distrikt och klubbar som själva vill genomföra verksamhet. I det kan förbundet stötta med tips och ge resurser för att komma igång.

Förbundet står exempelvis för hela kostnaden för distrikt som anordnar studieverksamhet. Vi har bekostat profilmaterial i samband med att den nya visuella identiteten togs fram och tillhandahåller digitala verktyg för att producera eget material. Vi har haft omröstningar om nationella kampanjer och delat guides på hur man genomför aktiviteter.

Jag önskar en aktiv idédebatt om politiska förslag här på Folkhemmet opinion. Jag tar även gärna emot idéer och tankar om hur SSU kan utvecklas. Det jag inte uppskattar är när våra ledare offentligt sprider en felaktig bild av SSU-förbundet, och helt friskriver sig från sitt egna ansvar. Alla distriktsordföranden har mitt nummer. Hör av er, jag gör gärna saker tillsammans.

Lisa Nåbo, förbundsordförande för SSU

Denna artikel är en replik:
SSU, vi missar öppet mål i bostadspolitiken

  • Lisa Nåbo Förbundsordförande för SSU

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.