Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: privat

Foto: privat

Att ställa krav är att bry sig, Chadi Toprak

Integration handlar därför om att ge människor förutsättningar att integreras i samhället. För att stävja kriminaliteten krävs det okonventionella, och ibland något obekväma, åtgärder, skriver Elliot Blixt, ordförande för SSU Fyrbodal, i en replik till Chadi Toprak.

Den nationalkonservativa högerregeringens integrationspolitik är ett fullständigt haveri. Så långt håller jag med Chadi Toprak. Våra åsikter går dock isär när Chadi menar att kravställande omöjliggör människors förutsättningar att integreras i vårt samhälle. Det håller jag inte alls med om, och det är en syn som jag menar riskerar att hämma, snarare än att hjälpa, människor i utsatthet.

Samtidens integrationspolitiska debatt består av allt för mycket polarisering istället för att hitta samsyn. Min utgångspunkt i debatten är att socialdemokratin är en pragmatisk ideologi, om än att den de senaste åren haft sina brister. Därför var det nödvändigt att 2015 lägga om migrationspolitiken. Det räcker inte med att människor får en plats att bo på, vi måste också ha förmågan att ge dem en plats och en uppgift i vårt samhälle.

Jag tror på det mångkulturella samhället och dess styrkor, men samtidigt inser jag att samhället har sina begränsningar. Integration tar tid och det är därför migrationen måste förbli långsiktigt hållbar och på rimliga nivåer. Dessutom är det vad en majoritet av det svenska folket vill.

Vi har stadsdelar där arbetslöshet är normen, där få talar svenska, där barn växer upp och aldrig ser sina föräldrar gå till jobbet och från tidig ålder bara känner en känsla av utanförskap och att de inte kommer att lyckas i samhället. Samtidigt är det naivt att tro att allt handlar om socioekonomiska förutsättningar. Det handlar i allt för många fall om föräldrar som brister i sitt ansvar, om en destruktiv gangsterkultur där även barn från rika familjer väljer en kriminell livsstil trots goda förutsättningar.

Integration handlar därför om att ge människor förutsättningar att integreras i samhället. Men att ställa krav, det är att bry sig. Att förespråka okonventionella, och ibland något obekväma, åtgärder är förmodligen vad som krävs för att stävja den hänsynslösa kriminalitet som etsat sig fast i våra förorter, och för att ge människor möjligheter att förverkliga sina liv.

När 15-åriga ungdomar, många av dem födda i Sverige, avrättar varandra på öppen gata krävs det exceptionella åtgärder. Polisen själva menar att gängkriminaliteten, så som den etablerat sig i Sverige, kommer att vara kvar under en lång tid framöver. Då är det dags att vi, för en gångs skull, verkligen vågar vända på varje sten för att bryta segregationen, knäcka gängen och stimulera integrationen.

Jag menar inte att vi behöver en helt ny syn på integrationspolitik. Målet kommer att vara detsamma som det alltid har varit: att människor ska ges förutsättningar att bli en del av samhället. Men, vi behöver omvärdera våra åtgärder och verkligen ifrågasätta om vi gjort tillräckligt. Mycket av det är bra, men inte allt.

Fler kommuner bör överväga att införa riktlinjer för hur många med utomeuropeisk bakgrund som får lov att bosätta sig i utsatta områden. Fler kommuner bör överväga att införa begränsningar för hur många med försörjningsstöd som får bo i samma område. Fler kommuner bör införa språkkrav i äldreomsorgen. Dessutom bör regeringen införa ett aktivitetskrav för arbetslösa och samtidigt erbjuda samtliga ungdomar i hela landet ett sommarjobb i en statlig sommarjobbsgaranti.

Det kommer emellertid inte att räcka – det krävs att det förebyggande arbetet verkligen prioriteras. Där vet jag att jag och Chadi är överens. Istället för en regering som sänker skatterna med 13 miljarder behöver vi en regering som satsar på skolan, socialtjänsten och det brottsförebyggande arbetet i stort. Och det krävs ibland att man ställer krav på människor. Men det är med ett gott syfte, och att människor gör sin plikt och sedan kräver sin rätt är sann socialdemokratisk politik.

Många socialdemokratiskt ledda kommuner vågar säga som det är och göra det som krävs. Göteborg, Eskilstuna och Borlänge är tre exempel. De har örat mot marken, säger det människor känner och bryter mark genom att förespråka okonventionella men ack så behövda åtgärder.

Språkkrav, maxtak och aktivitetskrav är inte populistiska åtgärder som underordnar invandrare. Det är exempel på politik som visar att vi är villiga att bryta segregationen och på allvar integrera människor i samhället.

Att ställa krav är att bry sig. Om ingen vågar göra det obekväma, hur ska andra människor få ett bekvämt liv?

Elliot Blixt, ordförande för SSU Fyrbodal

Denna artikel är en replik:
S, vi behöver en ny integrationsvision

  • Elliot Blixt Ordförande för SSU Fyrbodal

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.