Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: privat och Emil Nordfjell, SSU

Foto: privat och Emil Nordfjell, SSU

Bilden du målar upp av SSU stämmer inte, Chadi Toprak

Vår politik ska alltid utmanas, stötas, blötas och framförallt förnyas, det är grunden i vår demokratiska rörelse. Jag tror på ett samhälle där alla får möjligheten att bidra och vara delaktiga, skriver Märta Alnebratt, migrationspolitisk talesperson för SSU, i en replik till Chadi Toprak.

När SD-regeringen nu skrider framåt i sitt så kallade “paradigmskifte” är det för oss SSU:are en i mångt och mycket nattsvart politik som förs fram. Vi, tillsammans med många andra, vänder oss tvärt emot det angiverisamhälle den samlade högern nu vill införa.

Jag tycker det är både fel och farligt att påstå att SSU på något sätt delar SD-regeringens syn på invandrare. Den inledande texten i migrationsdelen i SSU:s kongressprogram från 2021 lyder “En god integration förutsätter lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Ett integrerat samhälle är det samhälle där alla människors lika värde ska värnas och ojämlika strukturer förhindras.” För mig är det tydligt att SSUs idéer och värderingar är långt ifrån det SD-regeringen har som grund i den politik de nu driver.

De förslag som presenteras i reformprogrammet har beslutats av kongressens ombud för att de människor som kommer till Sverige ska ges en ärlig chans att bli en del av vår gemenskap. En riktig chans till att lära sig språket, utbilda sig, att få bidra genom arbete och en bostad som underlättar integrationen. För att vi i SSU ser det som andra politiker ofta struntar i, att den svenska integrationen är alldeles för dålig.

Utanförskapet skapas när vi i Sverige inte ger människor schyssta möjligheter att lära sig språket och inträda på arbetsmarknaden. Det upprätthålls av ekonomiska strukturer och fördomar som vi kan bryta genom att bygga bort segregationen och ge alla en likvärdig skolgång. Människor som flyttar till Sverige måste i sin vardag få möta människor som bott i Sverige i flera generationer, det är så vi bygger tilltro till varandra. Det är bara socialdemokratin som har den samlande kraft som krävs för att möta dessa utmaningar med konkret politik.

Det kräver att vi inte blundar för verkligheten utan vågar möta utmaningar utan förbehåll och skygglappar. Att förespråka en politik med frisläppt migration till Sverige funkar inte. Vi är vana vid att personer med ett nyliberalt tankesätt förespråkar att folk som kommer hit inte behöver få hjälp att lära sig språket, gå en utbildning eller skaffa sig ett tryggt jobb. De blir då en foglig arbetarklass som är lätta att utnyttja. Det är den sortens politik som främjar utanförskap och utslagna människor.

Vi är många som ser upp till Olof Palme, som också ställdes inför de målkonflikter som vi ställs inför idag. I en intervju med tidskriften Invandrare & Minoriteter 1977 svarade Palme så här om hur främlingsfientlighet ska motverkas:

För det första måste vi ha en reglerad invandring, det har jag alltid varit anhängare av. Alltså att vi på ett rimligt sätt, kvantitativt, kan bemästra problemet. För det andra att vi för en konsekvent jämlikhetspolitik. Om någon av dessa två förutsättningar brister, riskerar vi att få svåra problem”.

Vi ska inspireras av Palme, men vår tid behöver politik och idéer som är formulerade av oss som lever nu. Jag litar och tror bestämt på att SSU:are inte är dummare än förr. Vår politik ska alltid utmanas, stötas, blötas och framförallt förnyas, det är grunden i vår demokratiska rörelse.

SD-regeringens förslag om angiveri handlar om att skapa ett otryggt, splittrat samhälle där vi inte litar på varandra. Ska vi bryta deras framfart måste vi stå enade mot deras politik och visioner. För jag tror på ett Sverige dit människor kan söka sig för att finna frihet från förtryck.
Jag tror på ett samhälle där alla har sin plats och får möjligheten att bidra och vara delaktiga.

Då krävs en socialdemokrati som enar, inte en som splittrar. Det hoppas jag alla i SSU skriver under på.

Märta Alnebratt, migrationspolitisk talesperson för SSU

Denna artikel är en replik:
Vi banade vägen för angiverisamhället
Ohållbar politik banade vägen för SD, Chadi Toprak

  • Märta Alnebratt Migrationspolitisk talesperson för SSU

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.