Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: privat

Foto: privat

Ohållbar politik banade vägen för SD, Chadi Toprak

Tillsammans måste vi bygga vår rörelse starkare. Det gör vi inte genom att anklaga S för att ha lagt grunden för de odemokratiska förslag som dagens regering lägger fram, skriver Moska Hassas, ordförande för SSU Stockholms Län, i en replik till Chadi Toprak.

Regeringen och deras människosyn är avhumaniserande och ett hot mot vår demokrati. Det senaste lagförslaget om angiverilagen är bara ett av många tecken på hur regeringen springer Sverigedemokraternas ärenden och nedmonterar det starka samhället som decennier av socialdemokratisk politik byggt upp. Att anklaga vår rörelse för att ha lagt grunden för detta är dock fel, och något jag inte håller med Chadi Toprak om.

Under hela min uppväxt var mina föräldrar tydliga med att vi skulle vara tacksamma över alla fantastiska möjligheter Sverige gett oss. Att vi aldrig skulle ta möjligheten till utbildning, möjligheten att få uttrycka sina åsikter och möjligheten till ett bättre liv för givet. I dagens alltmer segregerade samhälle med växande utanförskap tänker jag oftast tillbaka på mina föräldrars ord och det faktumet att Sverige en gång i tiden faktiskt var ett möjligheternas land.

Idag är vi dock tyvärr långt ifrån ett möjligheternas land. Vi lever i ett samhälle där segregationen växer, och parallellsamhällen ökar. Mycket av detta är ett resultat av den ohållbart liberala migrationspolitik som trappades upp under Fredrik Reinfeldts tid men som infördes under den liberala vågen på 90-talet med såväl Gösta Bohman som Carl Bildt. Att vi som parti influerades av detta är ingen nyhet och att detta präglade svensk migrationspolitik under lång tid är ett faktum. Vi bevittnade konsekvenserna av den förda politiken tidigt, och kulmen nåddes inte minst under migrationskrisen 2015 och dess eftergifter. Vi såg hur människor som kom till Sverige inte fick ett värdigt mottagande och vi såg segregationen förvärras.

Socialdemokraterna blev kraften som stod upp för Sverige och det möjligheternas land vi återigen måste bli. Genom att lägga om migrationspolitiken och stå upp för ett värdigt mottagande med viktiga reformer såsom reformerad EBO-lagstiftning, obligatorisk samhällsorientering och snabbspår för nyanlända har vi kommit en bit på vägen. Men vi har fortfarande en lång väg kvar. EBO-lagen måste avskaffas och större krav på självförsörjning måste införas. Solidaritet, frihet och jämlikhet uppnås genom en stark integration, som dessa reformer bidrar till, men det är också ord som skall spegla integrationen.

En solidarisk integration handlar bland annat om att vi måste våga ställa krav. Precis som vi ställer krav på kommunernas mottagande måste vi ställa krav på våra medlemsländer i den europeiska unionen. Att Sverige och Tyskland gemensamt stod för en majoritet av flyktingmottagandet 2015 är inte hållbart. Den jämlika integrationen handlar om att se till att folk kommer i arbete, lär sig det svenska språket och får en blomstrande framtid. Att som individ få alla dessa möjligheter resulterar i sin tur till den största möjliga friheten, friheten att forma sitt liv och sin framtid.

Chadi Toprak skriver hur vi idag står långt ifrån Olof Palmes politik. Jag håller inte med. Socialdemokraterna har historiskt alltid varit för en reglerad invandring. I flertalet av Palmes riksdagsmotioner skriver han hur en reglerad invandring är en förutsättning för en välfungerande integration. Detta instämmer jag med till fullo. För att ge de asylsökande ett rättvist mottagande och en bättre framtid så är just mottagandecenter en viktig del. Istället för att leva i ovisshet under hemska eller olagliga omständigheter så ger mottagandecenter ett tryggt och säkert rum där den asylsökande kan få hjälp och vägledning av utbildad personal.

Idag ser vi hur många som söker asyl i Sverige bosätter sig i segregerade områden hos en närstående eller till och med skriver på svarta hyreskontrakt och därmed belånar sig från dag ett, ett lån som lever kvar många år framåt. Det är vår skyldighet som samhälle att ge stöd och öka förtroendet för myndigheterna istället för att aktivt bidra till en ökad segregation där människor faller mellan stolarna.

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan vår intention med mottagandecenter och Sverigedemokraternas, olikheterna är omfattande. Vår vision är att ge den som söker asyl ett tryggt och säkert boende under ansökningstiden och skall inte, under några omständigheter förväxlas med Sverigedemokraternas mål där mottagandecenter ses som ett väntrum för återvandring. Det är fundamentala ideologiska skillnader där vi prioriterar människors trygghet och frihet i första hand men där SDs "empati" inte sträcker sig längre än Europas gränser.

Vi lever i en orolig tid. Med krig i vårt närområde och den mest högerkonservativa regeringen vi någonsin bevittnat ställs större krav på oss som opposition. Vi måste fortsatt vara den starka kraften som står upp för det starka samhället. Det kräver att vi tillsammans värnar om våra demokratiska principer och står emot lagförslag som angiverilagen. Tillsammans måste vi bygga vår rörelse starkare, det gör vi inte genom att anklaga vårt eget parti och politik för att ha lagt grunden för de främlingsfientliga och odemokratiska förslag som dagens regering lägger fram.

Låt oss istället fokusera på att vara den starka oppositionen och visa att socialdemokratisk politik är den politik som tar ansvar för vårt samhälle och som skall se till att Sverige återigen blir möjligheternas land – Det är att på riktigt följa Palmes fotspår.

Moska Hassas, ordförande för SSU Stockholms Län

Denna artikel är en replik:
Vi banade vägen för angiverisamhället
Bilden du målar upp av SSU stämmer inte, Chadi Toprak

  • Moska Hassas Ordförande för SSU Stockholms Län

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.