Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: Dall-E2 och privat

Foto: Dall-E2 och privat

Köttindustrin gynnar inte arbetarklassen

För varje köttbulle vi äter lider den globala arbetarklassen av klimatförändringar. Samma öde väntar den svenska arbetarklassen om denna utveckling fortgår, skriver Chadi Toprak, ordförande för SSU Värmland, i en replik till Elliot Norberg och Ludvig Lind.

Jag känner verkligen igen mig i skribenternas beskrivning av hur den vegetariska normen många gånger avskräcker medlemmar. Detta blir även mer komplicerat inom kontexten av den massiva köttnormen som dominerar samhällets konsumtion.

Men det finns några saker skribenterna bortser från. För det första: vegonormen gäller endast på förbundsarrangemang. Distrikten är fria att servera köttprodukter, och därför håller inte argumentet om att det skulle avskräcka nya medlemmar. Det finns alltså inget tvång som skribenterna försöker måla upp det som.

Det större problemet är att SSU skulle framstå som hycklare. Vi är alla ense, hoppas jag, om att köttindustrin är extremt avgörande för, och en drivande faktor i, klimatkrisen. Skulle den framtida ökningen av befolkningen fortsätta äta som dagens genomsnittliga svensk skulle vi vara tvungna att göra om hela Sverige till betesmark ämnad för djurhållning.

Om vi på allvar ska verka för att stoppa klimatkrisen kan vi inte heller vara en del av problemet. Vegonormen är inte något ett gäng hipsters har hittat på, det är helt enkelt det som är moraliskt korrekt.

Man kan också argumentera för att vi ska servera lokalt och ekologiskt kött. Dock är det, om något, green washing. Det finns inget “ekologiskt kött”. För att kunna producera ekologiskt kött måste flera hektar, alltså flera tiotusentals kvadratmeter, av skog och övrig natur huggas ner för att göra plats åt djurhållning – något som kommit att benämnas som “det öppna landskapet”.

Landskapet är ironiskt nog mer dött än öppet. Övriga livsformer kan inte överleva på dessa gigantiska platåer av betesmark på grund av bristen av biologisk mångfald, vilket eldar på artutrotningen i Sverige. Konsekvenserna har blivit att exempelvis vargstammar intar denna betesmark för att finna föda bland boskapsdjur. Detta eftersom deras primära föda har dött ut i samband med skogsskövling.

Det värsta är kanske att våra bönder allt mer tvingas till att bedriva djurhållning när grönsaksodling blir mindre önskvärt, vilket kommer att skada landsbygden på urartade sätt.

Jag förstår argumentet om att vi ska vara öppna för alla kostvanor. Att lätta på vegonormen skulle dock resultera i att köttkonsumtion dominerar våra matsalar. Människor kommer i vanlig ordning välja det som är enklast. Vegonormen blir då obetydlig. Kött i all ära, men klimatet kommer först. Om inte SSU kan vara rösten för minskad köttkonsumtion, vem ska då vara det?

En lättad vegonorm skulle inte gynna arbetarklassen. Kött är en lyxvara. För varje köttbulle vi äter lider den globala arbetarklassen av klimatförändringar. Samma öde väntar den svenska arbetarklassen om denna utveckling fortgår. Torka, artutrotning, erosion, förorening av vatten och värmeböljor. Listan är lång. Vill vi verkligen vara en bidragande faktor för arbetarklassens lidande?

Jag kan inte se på när våra bröder och systrar far illa av klimatkatastrofer och samtidigt veta att jag är en del av problemet. Att äta kött hemma är en sak. Arbetarklassens konsumtion är trots allt inte det stora problemet. Men när hela konferenser ska serveras extremt resurskrävande köttprodukter blir det problematiskt.

SSU kan vara den kraft som skapar kulturell samling runt vegetarianismen. Gör det till det nya "coola". Ungdomar som kan se sina förtroendevalda, som de ofta ser upp till, agera utifrån en särskild moralisk kompass kommer sätta grunden för framtida generationer. Vi skolar inte medlemmar i enbart ideologi och politik, utan också värderingar – att kunna konsumera i harmoni med vår jords ekosystem och skapa en miljö som ger liv åt alla.

Våra värderingar och moraliska kompass ska inte bara speglas i texter och ord, utan också i vårt sätt att leva på.

Chadi Toprak, ordförande för SSU Värmland

Denna artikel är en replik:
SSU, låt oss slopa det vegetariska tvånget

  • Chadi Toprak Distriktsordförande för SSU Värmland

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.