Den socialdemokratiska opinionsportalen

Foto: OpenAI, Dall-E 2

Foto: OpenAI, Dall-E 2

Ganja är lika svenskt som fredagstacos

Marknaden kontrollerar just nu 100% av handeln med cannabis. Inga åldersgränser, inga kvalitetskontroller, ingen moms eller skatt – ren revolverkapitalism. Jag ser nykterhetsrörelsen som en potentiellt allierad, skriver artisten General Knas i en slutreplik till Filip Nyman, ordförande för UNF.

Cannabis behöver ingen introduktion. Cannabis är redan en integrerad del av svensk kultur. Ganja är lika svenskt som julgran och fredagstacos. Mer eller mindre alla har varit i kontakt med cannabis på ett eller annat sätt. Filip Nyman, jag är glad att du bemöter min artikel. Jag finner en del gemensamma ståndpunkter, men argumentationen kring frågans kärna är oväntat grund.

Mig veterligen finns det ingen som påstått att legalisering av cannabis är en quickfix för att stoppa gängkriminaliteten. Det hade dock helt säkert frigjort enormt mycket resurser både hos polisen, rättsväsendet och kriminalvården.

Omkring 120 000 brott mot narkotikalagstiftningen lagförs varje år i Sverige, enligt BRÅ. Vi ser en svag trend nedåt år 2021 på grund av corona. Nära 95% av brotten är av ringa karaktär, för eget bruk. Det finns ingen statistik på vilken typ av drog det gäller, men i andra sammanhang utgör cannabis 75% av narkotikamarknaden. De senaste decenniet har antalet fall ökat med 25%. Kostnaderna är enorma.

Genom att förändra synen på bruk av narkotika – från en straffrättslig diskurs till en hälsofråga, frigör man resurser åt riktigt brottsbekämpning. Till exempel bekämpning av brott som har ett faktiskt brottsoffer.

Du nämner de låga siffrorna kring bruk av cannabis, men statistiken är djupt missvisande. Den tidigare uppskattade mängden narkotika är så avvikande att BNP måste räknas om nästa gång det är aktuellt (2024). Det säger Helena Kaplan Länk till annan webbplats., chef på avdelningen för nationalräkenskaper på SCB, i ljuset av information som framkommit efter den franska polisens knäckning av Encrochat.

Informationen från Encrochat visar enligt polisens senaste beräkningar Länk till annan webbplats. att det smugglas upp mot 100 ton cannabis till Sverige om året. Det är tio gånger mer än tidigare beräkningar. Därför behöver även modellerna för hur stor konsumtionen är skrivas upp.

Du frågar mig om jag tror att kriminella kommer sadla om och blir laglydiga företagare när cannabis blir lagligt som njutningsmedel? Jag väljer att svara som om det vore en ärligt ställd fråga. Ja Filip, det tror jag faktiskt att många kommer att göra, om de ges möjligheten.

Att anta att människor som valt eller tvingats in på en kriminell bana inte skulle vilja bryta detta mönster om det föreligger ett rimligt alternativ är både fördomsfullt och felaktigt utifrån forskningen.

Om vi verkligen vill upphäva utanförskapet och stoppa rekryteringen till gängkriminalitet måste vi mena allvar med att bjuda in de som befinner sig i utanförskap. Vi kan inte tillåta oss att ha lägre ambitioner än så.

Jag välkomnar och delar Filip Nymans kritiska syn på marknaden som mekanism. Marknaden i sin mest råkapitalistiska form kontrollerar just nu 100% av handeln med cannabis. Inga åldersgränser, inga kvalitetskontroller, ingen moms eller skatt, vad vi ser är ren revolverkapitalism.

Du närmar dig tankemodeller kring statligt monopol när det kommer till reglering av den framtida lagliga svenska cannabismarknaden. Det är just den typ av tankar och diskussion som måste fram.

Jag ser nykterhetsrörelsen som en potentiellt allierad i dessa frågor. Dock kan jag se det svenska alkoholmonopolet med sina djupa korruptionsskandaler som ett delvist avskräckande exempel. Hur kan sådant undvikas? Har vinstdrivande företag mer effektiv egenkontroll? Är den kooperativa vägen med social clubs ett alternativ?

Jag vill kunna gå in i en butik och handla såväl lokalt odlad ekologisk cannabis, som cannabis från hela världen. Jag vill kunna avnjuta min cannabis med bekanta på en social club. Jag vill göra mitt eget hasch och lagra det i min cannabiskällare. Jag vill se cannabis lagligt för vuxna människor att njuta och odla i frihet.

Jag bjuder in till en diskussion om hur en reglering av den svenska cannabismarknaden kan författas på ett sätt som gynnar brukarna bäst, hur man gynnar förfördelade grupper, tämjer de kommersiella krafterna och sätter standard för en modern och uppdaterad lagstiftning i frågan.

Marknaden finns redan, vare sig vi vill det eller ej. Frågan är hur vi reglerar den. Jag vill hellre se en transparent, fredlig marknad än revolverkapitalism.

Ivan Olausson Klatil, artist under namnet General Knas.

Denna artikel är slutreplik i en replikrunda:
Alla blev förlorare i kriget mot narkotika
Att släppa in marknaden vore en björntjänst, General Knas

  • Ivan Olausson Klatil Artist under namnet General Knas

Vad tycker du?

Dela gärna artikeln om du håller med. Om du inte håller med, skicka in en replik.
Skriv en replik och skicka in den till oss.